Artikel  over de jaarvergadering van het Gronauer Männerchor

Is koorzang nog wel van deze tijd? Zijn mannenkoren met hun tradities en hun zogenaamde klassieke repertoir nog aantrekkelijk genoeg voor jongere generaties? Het Gronauer Männerchor beantwoordt deze vragen positief en gaat ondanks haar 140 jarig bestaan met haar nieuwe project “Männpauer” het tegendeel bewijzen.  

Tijdens dit concert zingt het koor voor het eerst in haar bestaan drie in plaats van vierstemmig. Met deze nieuwe sound gecombineerd met moderne aantrekkelijke partituren afkomstig uit de rockmuziek en musicals denkt het koor nieuwe zangers aan zich te kunnen binden. Daarbij verlegt zij haar blik ook over de grens. De werving werd de afgelopen weken ingeleid door publicaties In de Gronause-  en Nederlandse pers. Met als resultaat dat inmiddels vijf nieuwe “projectzangers” afkomstig uit de Nederlandse grensstreek op de repetitieavond konden worden begroet.

Bij de jaarvergadering van het Gronauer Männerchor in Concordia van afgelopen zaterdag stond dit onderwerp centraal in de discussies. Na het welkomstwoord van de voorzitter Gerd Rockel gevolgd door de herdenking van de overleden koorleden blikte het bestuur samen met de talrijk aanwezige leden terug op het afgelopen jaar. Omdat er geen bestuursverkiezing aan de orde was, stonden de verslagen van de bestuursleden dit keer centraal. Nadat notulist Hermann Pierk het verslag van de jaarvergadering van afgelopen jaar had voorgelezen, nam secretaris Klaus-Dieter Kraan het woord. In zijn terugblik op het jaar somde hij in chronologisch volgorde de concerten, serenades en vele andere optredens op, waarbij de zangers betrokken waren. De deelname van het vrouwenkoor “Klangvoll” aan onze concerten en het kerstconcert in samenwerking met het evangelische Posaunenchor in de Erlöserkirche sprongen er daarbij uit. Maar ook het zingen in het bankgebouw van Sparkasse Westmünsterland en het concert in het bejaardenhuis “de Posten” maakten op de zangers een blijvende indruk. Met de presentaties van beide bestuursleden werd tijdens de vergadering ingestemd.

Volgens penningmeester Willi Oelerich zijn de financiën van het koor niet bepaald rooskleurig te noemen. Aan een contributie verhoging valt dan ook niet te ontkomen. Net als in het verleden biedt een hernieuwde zoektocht naar sponsoren voor de lange termijn eveneens uitzicht op een betere financiële positie. De kascommissie bestaande uit Johannes Leusing en Jochen  Grossfeld gaven schriftelijk aan dat de kas onberispelijk is beheerd en vroegen derhalve om décharge van de penningmeester.  Die décharche werd hem met algemene stemmen verleend. Als opvolger van een periodiek aftredende commissielid (Johannes Leusing) werd Egon Möller met algemene stemmen benoemd. In een schriftelijke verklaring gaf de voorzitter aan dat hij pleitte voor een goede deelname van de zangers aan de komende concerten. In zijn jaaroverzicht sprak hij zijn zorg uit over meerdere optredens waaraan relatief weinig zangers hebben deelgenomen.  Niet tegenstaande het feit dat die optredens ver van te voren waren aangekondigd. Om die reden deed hij een klemmend beroep op de leden om bij komende optredens in grote getale aanwezig te zijn.

Persvoorlichter Manfred Witte sprak zijn tevredenheid uit over de aandacht die de plaatselijke pers aan het koor had besteed. Ook de nieuw vormgegeven homepage www.gronauer-maennerchor.de verzorgd door Nico Molitor wordt van steeds groter belang geacht. Veel interessante onderwerpen, zoals over de werving van nieuwe zangers zijn hier te vinden. Desgewenst  in de Nederlandse taal. Ook de agenda voor het lopende jaar wordt gepresenteerd. Daarbij valt het “Concert zonder Grenzen” op, dat op 7 mei 2017 (aanvang 17.00 uur) in de aula van het Werner-von-Siemens-Gymnasium zal worden gehouden. Bezoekers krijgen een gevarieerd  programma voorgeschoteld met bijdragen van bevriende Nederlandse koren, die verschillende muziekgenres vertegenwoordigen. De deelnemende koren zijn de “Brugger Zangers” uit Glanerbrug en het “Martinikoor” uit Losser. Maar ook serenades bij verschillende gelegenheden, zoals in oktober bij de jubileumviering van de zangerskring Nordwestfalen en het concert op 12 november van het projectkoor in de aula van het plaatselijke gymnasium, staan op het programma. Met het agendapunt diversen sluit de voorzitter deze geanimeerde jaarvergadering af.

Gronau,  21 maart 2017 Manfred Witte

Artikel over de jaarvergadering van het Gronauer Männerchor

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert